Вокална група ViPart

 

музикална къща ViPart School с вокална група за няколко възрастиГруповите уроци са разпределени в три групи, като различните възрасти са съчетани, както следва:


– от 6 до 12-годишни; “Lit ViPartists”
– от 13 до 20-годишни; “Teen ViPartists”
-от 21 до 65+. “ViPagents”

 

те се провеждат по точно зададен график


Продължителност на едно занимание:
– “Lit ViPartists”: 60 мин.;
– “Teen ViPartists”: 90 мин.;

– “ViPagents”: 90 мин.

Може да получите графика на всяка от групите като изпратите запитване на info@vipartschool.com или на мобилен телефон: +359878890004

 

Как се развиват умения чрез груповите уроци по пеене?


1. На първо място, учениците развиват музикалния, и по-конкретно хармоничния си слух.

 

Това означава, че слухът им започва да разпознава по-добре звученето на различните музикални изразни средства. Подобрява се певческото интониране, всеки изпят тон започва да става по-стабилен и точен. Това се случва, благодарение на пеенето на гласове. При него групата се разделя на няколко по-малки, всяка от които пее различна от останалите мелодична линия. Всяка песен или вокално произведение си имат един глас, който пее основната мелодия, а към него може да се образуват допълнителни, които да хармонизират тази мелодия, за да зазвучи парчето по-усложнено, по-пълно и по-интересно. Когато ученикът пее един от гласовете във вокалната група, където същия глас се изпява и от още няколко ученици, то той чува отстрани както другите гласове в песента, така и този, който той пее, което е един изключително лесен и практичен начин за развиването на хармонично мислене у човек. Възрастта за придобиването и усъвършенстването на тези умения няма значение. Всеки може да стане добър в това, стига да е постоянен. 


2. В груповите занятия по пеене всеки ученик започва да разглежда всеки проект, по който се работи, като съчетание от множество малки елементи.


Тогава започва осъзнаването на това колко съществена е ролята на неговия собствен вокал в цялостната картина. А разглеждайки всичко в детайли, учениците се научават да намират дори най-малките неточности във всеки един аспект на проекта. Засилва се овладяването на интервалите в музиката, тъй като когато се пее на повече от един глас, тогава се спазват определени интервали отстояние между гласовете. Ако трябва да го кажем по опростен начин – ако мелодичната линия е хоризонталата и за да се изпее всеки тон от нея, това се случва във времето, то пеенето на гласове се разглежда във вертикална посока и за да зазвучи правилно, това зависи от правилното интониране и добрия слух на група хора, пеещи в един и същи момент.


3. Груповите уроци несъмнено подобряват работата на човек в екип,


тъй като специално в музиката, а още по-конкретно вокалната група, всяка песен е отборна задача и всеки помага на останалите така, както всички останали помагат на него.


4. Вокалните групи правят всеки човек, който е част от тях, по-отговорен и по-старателен.


Всеки от участващите във вокална група знае или с времето осъзнава, че от него зависят други хора, както и че той зависи от тях, че при допускане на това друг от групата да изпадне в затруднение или провал, това е провал за всички. Така и обратното – успехът се дължи както индивидуално на всеки, така и на цялото, което всички участници образуват. 


5. Вокалните групи дават още повече опит,


тъй като освен от ръководителите на ViPart School, нови знания и умения учениците придобиват също така и от другите ученици., с които си споделят казуси и възможни решения.